Arxiu mensual: Març de 2013

Unes normes inalterables no, oi? (11)

Vet aquí la norma onzena, que fixava la distinció fonètica entre essa sonora i essa sorda per a les paraules d’etimologia llatina o grega. 11. Dins les paraules erudites s’escriurà rigorosament s o ss segons que el llatí presenti s … Continua llegint

Publicat dins de Reflexions | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Unes normes inalterables no, oi? (10)

La desena norma fixava la distribució de c i q: 10. S’usarà q i no c davant de u asil·làbica, la qual s’escriurà amb dièresi (ü) davant de e i de i, i sense davant de a i de o. … Continua llegint

Publicat dins de Reflexions | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Unes normes inalterables no, oi? (9)

La novena norma se centrava en una altra partícula específica: la preposició amb. 9. Preposició provinent de apud : ab i, amb l’adjunció d’una nasal, amb; la primera forma (ab), empleada sistemàticament pels autors antics (que escrivíen també normalment abdos … Continua llegint

Publicat dins de Reflexions | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Unes normes inalterables no, oi? (8)

Vet aquí la vuitena norma: 8. M i n interiors davant de consonant: Davant de b, p i m : s’escriurà constantment m. Ex. : ambre, tomba, ombra, combustible, embenar, imbibició; ample, pàmpol, rompre, compadir, emparar, emplujat, impunit, impiadós; commoure, … Continua llegint

Publicat dins de Reflexions | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Unes normes inalterables no, oi? (7)

La setena norma fixava (ni que fos provisionalment) l’escriptura de la ela geminada: 7. S’escriuràn amb l doble (pronunciada l+l), no sols els mots com ca-rre-tel-la, pot-xi-nel-li, en els quals encara sol pronunciar-se el dit sò, sinó en tots els … Continua llegint

Publicat dins de Reflexions | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Unes normes inalterables no, oi? (6)

La norma sisena, molt breu i molt concreta, fa referència a la conjunció copulativa: 6. La partícula copulativa provinent de la conjunció llatina et, que els antics escrivíen normalment e (jo e tu), serà escrita i (jo i tu), no … Continua llegint

Publicat dins de Reflexions | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Unes normes inalterables no, oi? (5)

Arribem a la cinquena norma i, com veurem, en el segon paràgraf hi ha hagut canvis notables. 5. La i asil·làbica darrera de vocal no s’escriurà y sinó i. Ex.: aire, daina, raima, empaitar, escairar, remei, rei, reina, meitat, noi, … Continua llegint

Publicat dins de Reflexions | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Unes normes inalterables no, oi? (4)

La quarta norma deia: 4. Els nexes greco-llatins ph, th, ch i rh seran reemplaçats (com ja és costum de fer-ho) per f, t, c o qu i r; així, no s’escriurà philosophía, theorema, chòlera, chiròpter, rhetòrica, etc., sinó filosofía, … Continua llegint

Publicat dins de Reflexions | Etiquetat com a | Deixa un comentari